Bakom lyckta dörrar …

[slideshow]
Denna soliga söndagseftermiddag gick vissa delar av musikkårens medlemsstab in i en inspelningsstudio någonstans i södra Sverige – en ny rolig erfarenhet för oss fritidsmusiker. Vi kan inte undanhålla er lite bilder från dagen.

Tyvärr kan vi inte visa eller berätta mer än så – än! Projektet är superhemligt och vi är alla belagda med gravt yppandeförbud och asbestarmerad munkavle. Men varen icke förskräckta – när tiden är mogen kommer förlåten att rämna.

Posted in: