Valborgsmässomusik x 2

[slideshow]

En solig men småkylig Valborgsmässoafton är till ända. Johansfors Musikkår ställde upp med vårmusik vid två majbrasor, precis som vi har gjort de senaste 850 åren: i Åfors och i Broakulla. Sköna maj, Vårhälsning, Att älska i vårens tid och Kungliga Kronobergs Regementes marsch är några exempel på vad den talrika publiken fick lyssna till.

Och musikkåren kammade hem inte mindre än tre handarbeten vid årets lotteri i Åfors Folkets Hus, vid fikat efter kvällens första spelning.

Posted in: