Bellman!

Söndagens hyllningskonsert till Carl Michael Bellman blev en succé. Hasse Nilsson från Bellmanssällskapet berättade mycket levande, initierat och uppsluppet om nationalskaldens liv, död och diktning, ackompanjerad av musikkårens Bellmantolkningar. Ett 90-tal intresserade åhörare levererade slutapplåden stående. Vi tolkade det inte som träsmak efter 90 minuters sittande, utan i stället som att de ville framkalla ytterligare ett extranummer. Publiken fick som den ville.

Här är ett litet smakprov, den inledande ”Knappt Jeppe hant ur gluggen”:

Knappt Jeppe hant ur gluggen