100 år i publikens tjänst

De första åren

 • Johansfors Musikkår bildades under brinnande världskrig den 1 augusti 1914. Johansfors glasbruk hjälpte till genom ett anslag om 650 kr (runt 30 000 kr i dagens penningvärde), som skulle användas för instrument och notinköp. I gengäld fick musikkåren lova att ”under inga omständigheter medverka på socialistiska eller fackföreningsmässiga möten”. Hur de uppfyllde dessa krav förtäljer inte historien, men hur som helst marscherade kåren tappert och taktfast genom samhället den 1 maj 1915.

  Initiativet kom från två grabbar: trumslagaren Erik Konradsson från Alsterfors och klarinettisten Vilhelm Jensen från Hovmantorp. De var både redan med i sina respektive hemorters musikkårer och behärskade därför sina instrument någorlunda hyggligt. Tillsammans med sju andra förväntansfulla ungdomar bildade de musikkårens första konstellation 1914. Uppställningen var en klassisk oktettsättning förstärkt med flöjt, vilket var vanligt på den tiden. Dansmusiken, det vill säga vals, polka, hambo och så vidare dominerade repertoaren.

 • Som ledare och musiklärare lyckades man engagera musikfanjunkare C.W. Bladh från Växjö, som samtidigt ledde även musikkårerna i Kosta, Orrefors och Pukeberg. Repetitionerna var förlagda till Folkets Hus B-sal, och redan i oktober 1914 hade musikkåren sitt första offentliga framträdande.

  Musikkåren fick många nya medlemmar de närmaste åren. Runt 1920 bestod kåren av ett 25-tal unga män. För ja, det var bara män. Musicerande var vid denna tiden inget för kvinnor att hålla på med, något som det dess bättre blivit ändring på genom åren.

Nya tider, ny musik

 • I början av 1930-talet gjorde den ”moderna” musiken, alltså jazzen, sitt intåg och musikkåren fick konkurrens av en separat dansorkester dit många kårmedlemmar sökte sig. När även festarrangörerna föredrog den nya musiken, prioriterades dansorkestern av de som var med i båda orkestrarna samtidigt. En av dessa entusiaster hette Bror Karlsson, och trots att han var med i två orkestrar började han målmedvetet öva upp nya pojkar.

 • Under hans ledning växte det så småningom upp en helt ny musikkår, skild från den ordinarie. Detta var den så kallade Juniorkåren, som verkade ända fram till 1957. Helmer Englund tog vid som ledare efter Bror Karlssons bortgång 1943.

Musikkåren får en styrelse

 • Den ordinarie kåren värvade, liksom de flesta andra bruksmusikkårerna i Glasriket, sina ledare från militärmusiken vid Kronobergs regemente i Växjö. 1957 hette ledaren Sixten Ottosson, och detta år bildades även musikkårens första styrelse. Styrelsen, bestående av Nils Elofsson, Helmer Englund, Thorsten Karlsson, Ingvar Engström och Lars-Ingvar Magnusson, tog genast itu med gamla och nya problem som dittills varit olösta. Bland annat bestämdes att kåren skulle skaffa en egen uniform. Tidigare var det bara den vita musikmössan, införskaffad redan 1942, som musikkårens medlemmar hade haft gemensamt. 1959 gjorde kåren entré i sina nya uniformer, vilket skedde Valborgsmässoafton med marschmusik genom samhället. Sedan dess har uniformerna bytts ut fyra gånger: 1965, 1974, 1993 och 2009.

 • Under 1950-talet kompletterades bruksmusikkårerna med lite modernare instrument som saxofon, trumpet och trombon. Repetitionerna hölls varje tisdagkväll i glasbrukets lunchrum, som välvilligt ställdes till förfogande av den musikälskande glasbruksdirektören Sixten Wennerstrand. Då glasbruket köptes upp av Kosta Boda-koncernen i mitten av 1970-talet, blev den stora utställningslokalen på vinden lediga och 1976 flyttade musikkåren dit. Lokalbytet hade flera fördelar, dels kunde man nu ha notställ, stolar och annan materiel ständigt utplacerade, dels hade den nya lokalen mycket bättre akustik för övningsändamål. Musikkåren förfogar fortfarande över denna lokal, trots glasbrukets många ägarbyten, till alla medlemmars stora glädje och tacksamhet.

Wedeborg-eran

 • 1962 blev musikfanjunkaren Ivan Wedeborg från Karlskrona musikkårens ledare och dirigent. Hans glada lynne och goda sinne för musikalisk kvalitet smittade av sig på kårmedlemmarna och han kom att bli kårens hittills mest långvariga ledare, fram till 1990. Ivan var även en flitig arrangör (och kompositör), och han skräddarsydde ofta arrangemangen efter kårens kapacitet och de enskilda musikernas förmåga. 

 • Som kompositör gjorde han sig odödlig med bland annat Johansfors marsch, som musikkåren fortfarande spelar flera gånger om året.

Generationsskiftet på 1990-talet

 • 1990 skedde en generationsväxling i musikkåren. Efter en musikresa till Emmaboda kommuns grekiska vänort Lefkada, ombildades styrelsen och de yngre tog vid. Den nya styrelsen bestod av Leif Fransson, Christer Magnusson (båda med sina fäder i musikkåren), Katarina Lennartsson, Lena Andersson och Håkan Karlsson. Som ny ledare efter Ivan Wedeborg kom Carl Gunnar ”Loket” Olsson, även han från Karlskrona. Han höll i dirigentpinnen fram till 1999, då han tvingades dra sig tillbaka av hälsoskäl.

  Ny ledare blev Christer Thörnquist, uppfödd i Lindås utanför Emmaboda och tidigare professionell valthornist vid Malmöfilharmonikerna. Han drabbades av en muskelskada, skolade om sig till journalist och bosatte sig i Ronneby när han fick jobb på BLT. Under Christers ledning fick musikkåren en delvis ny repertoar, där musikerna fick ta sig an lite mer utmanande stycken. Genom hans kontakter runt omkring Ronneby inledde också kåren under 2000-talet samarbeten med blåsmusiker från Blekinge, varav flera idag betraktas som fasta medlemmar.

 • Christer Thörnquist var även den som kläckte idén till det som skulle bli Johansfors Musikkårs största publiksuccé genom tiderna. 2006 satte musikkåren upp en konsertversion av musikalen Kristina från Duvemåla, tillsammans med Sankta Mariakören från Kallinge. Under ett års tid spelades denna konsert för utsålda hus i både Johansfors glasbruk, kyrkorna i Rödeby och Kallinge, Skärva gård utanför Karlskrona och, inte minst, i Duvemåla hage. Christer Thörnquist gick hastigt bort i juli 2009, bara 44 år gammal.

Med en stolt historia – men med siktet inställt mot framtiden

 • Hösten 2009 åtog sig före detta heltids-, numera deltidsklarinettisten Gunnar Magnusson uppdraget som ny dirigent och konstnärligt ansvarig. Gunnar var ingen ny bekantskap för musikkåren, han hade tidigare hoppat in som ersättare vid flera tillfällen. Därför var startsträckan inte särskilt lång, och han kom snabbt in i verksamheten. Musikkåren har många spännande planer för framtiden, och siktar närmast på att fira sitt 100-årsjubileum med dunder och brak hösten 2014.

 • Med Gunnar vid pinnen har Johansfors Musikkår behållit sin skaparglädje, sin starka orkesterdisciplin och den musikaliska kvalitet, som successivt har vuxit fram genom åren – alltsedan två utsocknes grabbar beslutade att starta en musikkår i Johansfors i augusti 1914.

  Johansfors sommaren 2014.


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /www/webvol38/ig/h28rzvilhzf7cwf/johansforsmusikkar.com/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /www/webvol38/ig/h28rzvilhzf7cwf/johansforsmusikkar.com/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853